БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортист
Гълъбовъди Диян Петров Костадинов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Тутракан  BG04777  04.05.2019 09:00:00  1291.224  1(0)  2,193(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04776  04.05.2019 09:00:00  1282.239  3(0)  6,579(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG72010  04.05.2019 09:00:00  1268.659  9(0)  19,737(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50108  04.05.2019 09:00:00  1268.444  10(0)  21,93(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50147  04.05.2019 09:00:00  1268.216  11(0)  24,123(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  RO088573  04.05.2019 09:00:00  1260.648  16(0)  35,088(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG74963  04.05.2019 09:00:00  1252.960  22(0)  48,246(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG79109  04.05.2019 09:00:00  1252.527  26(0)  57,018(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04790  04.05.2019 09:00:00  1252.305  28(0)  61,404(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG74962  04.05.2019 09:00:00  1251.219  31(0)  67,982(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG79110  04.05.2019 09:00:00  1250.775  33(0)  72,368(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04774  04.05.2019 09:00:00  1248.819  38(0)  83,333(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04861  04.05.2019 09:00:00  1246.220  40(0)  87,719(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04753  04.05.2019 09:00:00  1224.562  59(0)  129,386(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG59837  04.05.2019 09:00:00  1222.487  65(0)  142,544(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04770  04.05.2019 09:00:00  1221.864  66(0)  144,737(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50150  04.05.2019 09:00:00  1220.818  69(0)  151,316(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG79111  04.05.2019 09:00:00  1215.454  73(0)  160,088(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50138  04.05.2019 09:00:00  1215.244  76(0)  166,667(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50148  04.05.2019 09:00:00  1215.047  78(0)  171,053(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50107  04.05.2019 09:00:00  1214.628  80(0)  175,439(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50149  04.05.2019 09:00:00  1214.431  82(0)  179,825(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04870  04.05.2019 09:00:00  1213.201  85(0)  186,404(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG50303  04.05.2019 09:00:00  1213.201  86(0)  188,596(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG58980  04.05.2019 09:00:00  1213.201  87(0)  190,789(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Тутракан  BG04866  04.05.2019 09:00:00  1211.973  91(0)  199,561(0)  119782,956  10(10)  456(456)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG79110  12.05.2019 07:00:00  1261.907  1(0)  2,809(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG74963  12.05.2019 07:00:00  1261.759  2(0)  5,618(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG79109  12.05.2019 07:00:00  1261.299  3(0)  8,427(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG04762  12.05.2019 07:00:00  1259.764  5(0)  14,045(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG79168  12.05.2019 07:00:00  1244.794  11(0)  30,899(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG04777  12.05.2019 07:00:00  1239.589  14(0)  39,326(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG58980  12.05.2019 07:00:00  1238.993  15(0)  42,135(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG79111  12.05.2019 07:00:00  1238.106  16(0)  44,944(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG50124  12.05.2019 07:00:00  1218.321  23(0)  64,607(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG52823  12.05.2019 07:00:00  1203.057  29(0)  81,461(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG04780  12.05.2019 07:00:00  1194.741  34(0)  95,506(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG50141  12.05.2019 07:00:00  1194.741  35(0)  98,315(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG04866  12.05.2019 07:00:00  1194.741  36(0)  101,124(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG50137  12.05.2019 07:00:00  1178.184  51(0)  143,258(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG79101  12.05.2019 07:00:00  1177.919  52(0)  146,067(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG59837  12.05.2019 07:00:00  1176.844  53(0)  148,876(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG04870  12.05.2019 07:00:00  1166.519  57(0)  160,112(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG50150  12.05.2019 07:00:00  1153.671  64(0)  179,775(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG74962  12.05.2019 07:00:00  1153.548  65(0)  182,584(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Русе  BG50108  12.05.2019 07:00:00  1144.504  70(0)  196,629(0)  172839,581  9(9)  356(356)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04788  19.05.2019 05:48:00  1691.280  3(0)  7,246(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG74961  19.05.2019 05:48:00  1690.647  4(0)  9,662(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG50108  19.05.2019 05:48:00  1688.749  5(0)  12,077(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04866  19.05.2019 05:48:00  1680.572  11(0)  26,57(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04770  19.05.2019 05:48:00  1680.359  12(0)  28,986(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79101  19.05.2019 05:48:00  1679.734  13(0)  31,401(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79168  19.05.2019 05:48:00  1662.210  19(0)  45,894(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG50149  19.05.2019 05:48:00  1657.521  25(0)  60,386(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79109  19.05.2019 05:48:00  1652.665  30(0)  72,464(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04776  19.05.2019 05:48:00  1652.471  31(0)  74,879(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79111  19.05.2019 05:48:00  1652.059  34(0)  82,126(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG50303  19.05.2019 05:48:00  1651.866  36(0)  86,957(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04861  19.05.2019 05:48:00  1650.851  37(0)  89,372(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG04762  19.05.2019 05:48:00  1650.452  38(0)  91,787(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG60809  19.05.2019 05:48:00  1650.247  39(0)  94,203(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  RO088573  19.05.2019 05:48:00  1642.044  45(0)  108,696(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG59827  19.05.2019 05:48:00  1597.853  63(0)  152,174(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG74963  19.05.2019 05:48:00  1592.024  69(0)  166,667(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG08303  19.05.2019 05:48:00  1591.844  70(0)  169,082(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79108  19.05.2019 05:48:00  1591.282  72(0)  173,913(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG59836  19.05.2019 05:48:00  1589.410  76(0)  183,575(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG79113  19.05.2019 05:48:00  1589.041  80(0)  193,237(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат  BG50137  19.05.2019 05:48:00  1588.291  83(0)  200,483(0)  225616,803  10(10)  414(414)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG74961  26.05.2019 06:00:00  1636.904  1(0)  2,786(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG08303  26.05.2019 06:00:00  1600.368  4(0)  11,142(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG04778  26.05.2019 06:00:00  1571.022  5(0)  13,928(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG04866  26.05.2019 06:00:00  1480.573  17(0)  47,354(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG04766  26.05.2019 06:00:00  1480.254  18(0)  50,139(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  RO201029  26.05.2019 06:00:00  1480.146  19(0)  52,925(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG04762  26.05.2019 06:00:00  1478.239  22(0)  61,281(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG79106  26.05.2019 06:00:00  1441.003  35(0)  97,493(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG59853  26.05.2019 06:00:00  1411.645  49(0)  136,49(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG50141  26.05.2019 06:00:00  1408.468  51(0)  142,061(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG59843  26.05.2019 06:00:00  1387.179  59(0)  164,345(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 1  BG72010  26.05.2019 06:00:00  1381.239  64(0)  178,273(0)  344159,167  9(9)  359(359)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG79105  02.06.2019 07:45:00  1604.024  1(0)  2,967(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  RO201029  02.06.2019 07:45:00  1603.788  2(0)  5,935(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG59823  02.06.2019 07:45:00  1568.497  5(0)  14,837(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG50141  02.06.2019 07:45:00  1567.469  6(0)  17,804(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG50148  02.06.2019 07:45:00  1547.306  16(0)  47,478(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG79101  02.06.2019 07:45:00  1514.968  23(0)  68,249(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG59836  02.06.2019 07:45:00  1514.118  25(0)  74,184(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG50107  02.06.2019 07:45:00  1496.643  37(0)  109,792(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG50137  02.06.2019 07:45:00  1491.976  42(0)  124,629(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG52823  02.06.2019 07:45:00  1478.348  48(0)  142,433(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG72010  02.06.2019 07:45:00  1455.465  56(0)  166,172(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Бакъу 2  BG59837  02.06.2019 07:45:00  1443.074  63(0)  186,944(0)  358820,248  10(10)  337(337)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG50137  09.06.2019 05:15:00  1431.509  1(0)  3,559(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG08303  09.06.2019 05:15:00  1400.808  4(0)  14,235(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG79110  09.06.2019 05:15:00  1394.156  6(0)  21,352(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG50149  09.06.2019 05:15:00  1393.842  7(0)  24,911(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  RO201029  09.06.2019 05:15:00  1393.589  8(0)  28,47(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG04861  09.06.2019 05:15:00  1393.340  9(0)  32,028(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG04788  09.06.2019 05:15:00  1392.898  10(0)  35,587(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG79105  09.06.2019 05:15:00  1388.633  11(0)  39,146(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG79111  09.06.2019 05:15:00  1386.198  14(0)  49,822(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG04866  09.06.2019 05:15:00  1365.263  17(0)  60,498(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG59836  09.06.2019 05:15:00  1355.482  21(0)  74,733(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG59837  09.06.2019 05:15:00  1350.079  22(0)  78,292(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG50150  09.06.2019 05:15:00  1344.311  26(0)  92,527(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG59822  09.06.2019 05:15:00  1333.724  28(0)  99,644(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG04766  09.06.2019 05:15:00  1325.297  31(0)  110,32(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG04778  09.06.2019 05:15:00  1324.613  32(0)  113,879(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Дарабани 1  BG60809  09.06.2019 05:15:00  1310.649  42(0)  149,466(0)  513840,008  8(8)  281(281)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04771  15.06.2019 05:45:00  1357.202  5(0)  27,473(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG50148  15.06.2019 05:45:00  1356.850  6(0)  32,967(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG74963  15.06.2019 05:45:00  1356.488  7(0)  38,462(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04866  15.06.2019 05:45:00  1356.318  8(0)  43,956(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG50150  15.06.2019 05:45:00  1356.318  9(0)  49,451(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG79110  15.06.2019 05:45:00  1356.318  10(0)  54,945(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG74962  15.06.2019 05:45:00  1355.786  12(0)  65,934(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04766  15.06.2019 05:45:00  1355.605  14(0)  76,923(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04861  15.06.2019 05:45:00  1353.132  15(0)  82,418(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG79168  15.06.2019 05:45:00  1327.830  21(0)  115,385(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG50149  15.06.2019 05:45:00  1324.442  22(0)  120,879(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG58980  15.06.2019 05:45:00  1323.600  24(0)  131,868(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04753  15.06.2019 05:45:00  1293.062  29(0)  159,341(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04778  15.06.2019 05:45:00  1292.742  30(0)  164,835(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Русе 2  BG04775  15.06.2019 05:45:00  1290.975  32(0)  175,824(0)  172839,67  7(7)  182(182)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-2  BG59827  07.07.2019 05:20:00  958.225  1(3)  5,291(3,593)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50141  07.07.2019 05:20:00  944.141  2(4)  10,582(4,79)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50138  07.07.2019 05:20:00  903.209  4(10)  21,164(11,976)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG59837  07.07.2019 05:20:00  885.748  5(14)  26,455(16,766)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG04778  07.07.2019 05:20:00  771.731  13(44)  68,783(52,695)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG04770  07.07.2019 05:20:00  730.485  17(57)  89,947(68,263)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG52823  07.07.2019 05:20:00  714.257  18(63)  95,238(75,449)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG59823  07.07.2019 05:20:00  704.273  19(66)  100,529(79,042)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50149  07.07.2019 05:20:00  670.955  22(76)  116,402(91,018)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG74963  07.07.2019 05:20:00  628.734  25(95)  132,275(113,772)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50108  07.07.2019 05:20:00  598.005  30(111)  158,73(132,934)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG74961  07.07.2019 05:20:00  596.421  31(114)  164,021(136,527)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG59853  07.07.2019 05:20:00  582.571  34(120)  179,894(143,713)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50107  07.07.2019 05:20:00  577.400  36(124)  190,476(148,503)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG04866  07.07.2019 05:20:00  573.737  37(125)  195,767(149,701)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG50137  07.07.2019 05:20:00  568.061  38(127)  201,058(152,096)  513895,98  7(33)  189(835)  Клубно(Национално) 
Русе 4  BG50138  20.07.2019 05:50:00  1166.906  7(0)  66,038(0)  172838,655  5(5)  106(106)  Клубно(Клубно) 
Русе 4  BG74962  20.07.2019 05:50:00  1155.470  12(0)  113,208(0)  172838,655  5(5)  106(106)  Клубно(Клубно) 
Русе 4  BG04770  20.07.2019 05:50:00  1155.084  13(0)  122,642(0)  172838,655  5(5)  106(106)  Клубно(Клубно) 
Русе 4  BG79168  20.07.2019 05:50:00  1154.821  14(0)  132,075(0)  172838,655  5(5)  106(106)  Клубно(Клубно) 
Русе 4  BG52823  20.07.2019 05:50:00  1150.976  21(0)  198,113(0)  172838,655  5(5)  106(106)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73783  21.07.2019 07:40:00  1217.735  1(0)  20,833(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73792  21.07.2019 07:40:00  1217.735  2(0)  41,667(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG53973  21.07.2019 07:40:00  1217.315  3(0)  62,5(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG53966  21.07.2019 07:40:00  1216.906  4(0)  83,333(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG53977  21.07.2019 07:40:00  1216.696  5(0)  104,167(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73796  21.07.2019 07:40:00  1216.288  6(0)  125(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73788  21.07.2019 07:40:00  1215.881  7(0)  145,833(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73785  21.07.2019 07:40:00  1215.461  8(0)  166,667(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG73794  21.07.2019 07:40:00  1215.264  9(0)  187,5(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG53980  21.07.2019 07:40:00  1214.647  10(0)  208,333(0)  119743,581  2(2)  48(48)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73787  27.07.2019 06:30:00  1110.801  4(0)  41,667(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG53973  27.07.2019 06:30:00  1109.119  5(0)  52,083(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73788  27.07.2019 06:30:00  1103.830  7(0)  72,917(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG53970  27.07.2019 06:30:00  1103.132  8(0)  83,333(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73783  27.07.2019 06:30:00  1094.071  10(0)  104,167(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73786  27.07.2019 06:30:00  1067.245  13(0)  135,417(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73797  27.07.2019 06:30:00  1064.787  14(0)  145,833(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73785  27.07.2019 06:30:00  1063.882  15(0)  156,25(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73794  27.07.2019 06:30:00  1048.653  16(0)  166,667(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73796  27.07.2019 06:30:00  1035.681  17(0)  177,083(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG73790  27.07.2019 06:30:00  1033.978  18(0)  187,5(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе млади  BG53977  27.07.2019 06:30:00  1032.884  19(0)  197,917(0)  146514,653  3(3)  96(96)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04753  29.07.2019 06:00:00  1378.304  1(0)  7,692(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG79110  29.07.2019 06:00:00  1378.304  2(0)  15,385(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG74962  29.07.2019 06:00:00  1377.755  3(0)  23,077(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG74963  29.07.2019 06:00:00  1377.206  4(0)  30,769(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04778  29.07.2019 06:00:00  1376.658  5(0)  38,462(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG79109  29.07.2019 06:00:00  1376.296  6(0)  46,154(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG79168  29.07.2019 06:00:00  1375.201  7(0)  53,846(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  RO088573  29.07.2019 06:00:00  1375.015  8(0)  61,538(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04770  29.07.2019 06:00:00  1374.107  9(0)  69,231(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04861  29.07.2019 06:00:00  1373.561  10(0)  76,923(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04788  29.07.2019 06:00:00  1373.016  11(0)  84,615(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG79106  29.07.2019 06:00:00  1370.295  12(0)  92,308(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  RO201029  29.07.2019 06:00:00  1369.752  13(0)  100(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG50147  29.07.2019 06:00:00  1334.842  17(0)  130,769(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG50150  29.07.2019 06:00:00  1332.948  19(0)  146,154(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG04766  29.07.2019 06:00:00  1332.270  21(0)  161,538(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG50137  29.07.2019 06:00:00  1330.895  24(0)  184,615(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 
Русе 3  BG79105  29.07.2019 06:00:00  1329.196  25(0)  192,308(0)  172839,363  4(4)  130(130)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74963  Женски  19  289,762  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79168  Мъжки  31  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG04866  Женски  38  418,565  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG74962  Мъжки  38  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG04866  Женски  11  429,203  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG50137  Мъжки  46  808,64  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79110  Женски  166,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74963  Женски  19  236,867  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04866  Женски  25  279,502  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04861  Женски  48  368,46  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79168  Мъжки  50  378,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04778  Женски  52  383,799  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04770  Мъжки  58  433,859  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG74962  Мъжки  59  452,785  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      217,935  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      253,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално