БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Лазар К. Йосифов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Констанца  BG56074  13.05.2019 09:00:00  1391.116  27(0)  10,967(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG24751  13.05.2019 09:00:00  1280.744  144(0)  58,489(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG68907  13.05.2019 09:00:00  1280.084  147(0)  59,708(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17896  13.05.2019 09:00:00  1278.110  153(0)  62,145(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO459487  13.05.2019 09:00:00  1275.264  158(0)  64,175(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG68944  13.05.2019 09:00:00  1243.994  227(0)  92,201(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO459466  13.05.2019 09:00:00  1240.072  235(0)  95,451(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG68934  13.05.2019 09:00:00  1230.862  256(0)  103,981(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG14091  13.05.2019 09:00:00  1218.196  281(0)  114,135(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO459465  13.05.2019 09:00:00  1171.688  412(0)  167,344(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG24737  13.05.2019 09:00:00  1166.739  429(0)  174,249(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO459489  13.05.2019 09:00:00  1165.459  436(0)  177,092(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17535  13.05.2019 09:00:00  1165.273  437(0)  177,498(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG55295  13.05.2019 09:00:00  1162.374  450(0)  182,778(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG55297  13.05.2019 09:00:00  1142.953  488(0)  198,213(0)  124296,186  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG56074  20.05.2019 06:40:00  1129.807  43(0)  19,816(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69499  20.05.2019 06:40:00  1109.992  70(0)  32,258(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17893  20.05.2019 06:40:00  1099.150  86(0)  39,631(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69482  20.05.2019 06:40:00  1092.633  102(0)  47,005(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG24709  20.05.2019 06:40:00  1078.778  137(0)  63,134(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69485  20.05.2019 06:40:00  1074.890  144(0)  66,359(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO459464  20.05.2019 06:40:00  1066.287  170(0)  78,341(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17877  20.05.2019 06:40:00  1063.485  182(0)  83,871(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69483  20.05.2019 06:40:00  1063.043  186(0)  85,714(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69491  20.05.2019 06:40:00  1054.845  218(0)  100,461(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17898  20.05.2019 06:40:00  1054.740  220(0)  101,382(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG24725  20.05.2019 06:40:00  1054.298  227(0)  104,608(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG04948  20.05.2019 06:40:00  1051.999  243(0)  111,982(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17882  20.05.2019 06:40:00  1029.541  339(0)  156,221(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG24704  20.05.2019 06:40:00  1027.867  359(0)  165,438(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO459484  20.05.2019 06:40:00  1017.544  420(0)  193,548(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO459489  20.05.2019 06:40:00  1016.826  425(0)  195,853(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17900  20.05.2019 06:40:00  1016.722  427(0)  196,774(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69490  20.05.2019 06:40:00  1016.318  428(0)  197,235(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO459486  20.05.2019 06:40:00  1016.214  429(0)  197,696(0)  168793,176  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO459487  28.05.2019 06:30:00  1257.210  29(0)  13,596(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO459467  28.05.2019 06:30:00  1256.404  30(0)  14,065(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69491  28.05.2019 06:30:00  1239.461  78(0)  36,568(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69482  28.05.2019 06:30:00  1237.988  86(0)  40,319(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17863  28.05.2019 06:30:00  1231.931  94(0)  44,069(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17887  28.05.2019 06:30:00  1230.383  100(0)  46,882(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG56074  28.05.2019 06:30:00  1224.401  115(0)  53,915(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG04948  28.05.2019 06:30:00  1219.150  122(0)  57,196(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  TH100795  28.05.2019 06:30:00  1215.542  133(0)  62,353(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17898  28.05.2019 06:30:00  1215.354  134(0)  62,822(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69485  28.05.2019 06:30:00  1215.167  137(0)  64,229(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG04928  28.05.2019 06:30:00  1214.884  138(0)  64,698(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG15353  28.05.2019 06:30:00  1214.884  139(0)  65,166(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17896  28.05.2019 06:30:00  1214.600  141(0)  66,104(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17864  28.05.2019 06:30:00  1214.221  144(0)  67,511(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69489  28.05.2019 06:30:00  1213.842  145(0)  67,979(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG24725  28.05.2019 06:30:00  1209.051  161(0)  75,481(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG24701  28.05.2019 06:30:00  1208.024  163(0)  76,418(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG19136  28.05.2019 06:30:00  1193.534  205(0)  96,109(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG68906  28.05.2019 06:30:00  1192.260  209(0)  97,984(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17878  28.05.2019 06:30:00  1182.783  245(0)  114,862(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17893  28.05.2019 06:30:00  1182.337  248(0)  116,268(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69490  28.05.2019 06:30:00  1182.069  252(0)  118,143(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO459465  28.05.2019 06:30:00  1180.012  261(0)  122,363(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG24704  28.05.2019 06:30:00  1178.676  266(0)  124,707(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG24722  28.05.2019 06:30:00  1177.525  272(0)  127,52(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69484  28.05.2019 06:30:00  1176.993  274(0)  128,458(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO459466  28.05.2019 06:30:00  1173.280  287(0)  134,552(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17535  28.05.2019 06:30:00  1168.542  322(0)  150,961(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG68909  28.05.2019 06:30:00  1166.882  327(0)  153,305(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO459464  28.05.2019 06:30:00  1163.753  334(0)  156,587(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG68943  28.05.2019 06:30:00  1152.932  380(0)  178,153(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG14091  28.05.2019 06:30:00  1149.709  397(0)  186,123(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG70257  28.05.2019 06:30:00  1146.248  422(0)  197,843(0)  260389,656  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG56074  05.06.2019 09:15:00  1142.547  10(0)  5,858(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG24701  05.06.2019 09:15:00  1125.811  26(0)  15,231(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17884  05.06.2019 09:15:00  1120.637  35(0)  20,504(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG68906  05.06.2019 09:15:00  1116.451  39(0)  22,847(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17898  05.06.2019 09:15:00  1114.691  45(0)  26,362(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18736  05.06.2019 09:15:00  1110.546  55(0)  32,22(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG24704  05.06.2019 09:15:00  1108.863  60(0)  35,149(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69483  05.06.2019 09:15:00  1105.397  65(0)  38,079(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17867  05.06.2019 09:15:00  1105.224  67(0)  39,25(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17882  05.06.2019 09:15:00  1104.592  70(0)  41,008(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69485  05.06.2019 09:15:00  1093.320  93(0)  54,482(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG04948  05.06.2019 09:15:00  1093.151  95(0)  55,653(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69484  05.06.2019 09:15:00  1090.339  104(0)  60,926(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17863  05.06.2019 09:15:00  1087.880  114(0)  66,784(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17893  05.06.2019 09:15:00  1087.770  115(0)  67,37(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG19136  05.06.2019 09:15:00  1082.826  124(0)  72,642(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG24722  05.06.2019 09:15:00  1075.743  142(0)  83,187(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG68907  05.06.2019 09:15:00  1075.252  144(0)  84,359(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG04928  05.06.2019 09:15:00  1074.546  149(0)  87,288(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  TH100795  05.06.2019 09:15:00  1071.073  154(0)  90,217(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG24709  05.06.2019 09:15:00  1070.910  156(0)  91,388(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69499  05.06.2019 09:15:00  1070.803  157(0)  91,974(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  RO459487  05.06.2019 09:15:00  1059.994  190(0)  111,306(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG68934  05.06.2019 09:15:00  1050.492  215(0)  125,952(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG14091  05.06.2019 09:15:00  1050.180  216(0)  126,538(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17868  05.06.2019 09:15:00  1043.362  243(0)  142,355(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17877  05.06.2019 09:15:00  1033.904  269(0)  157,586(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG68909  05.06.2019 09:15:00  1033.856  271(0)  158,758(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  RO459486  05.06.2019 09:15:00  1023.036  321(0)  188,049(0)  353561,099  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69489  11.06.2019 06:15:00  1392.539  35(0)  21,499(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17891  11.06.2019 06:15:00  1391.044  36(0)  22,113(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO459462  11.06.2019 06:15:00  1390.382  37(0)  22,727(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO459466  11.06.2019 06:15:00  1376.840  52(0)  31,941(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG68909  11.06.2019 06:15:00  1373.033  62(0)  38,084(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG24704  11.06.2019 06:15:00  1371.096  64(0)  39,312(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69499  11.06.2019 06:15:00  1364.436  75(0)  46,069(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG68906  11.06.2019 06:15:00  1353.354  107(0)  65,725(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17896  11.06.2019 06:15:00  1352.648  110(0)  67,568(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG24701  11.06.2019 06:15:00  1352.568  111(0)  68,182(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69484  11.06.2019 06:15:00  1352.412  112(0)  68,796(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG15353  11.06.2019 06:15:00  1352.332  113(0)  69,41(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO459486  11.06.2019 06:15:00  1352.097  115(0)  70,639(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG68916  11.06.2019 06:15:00  1351.392  123(0)  75,553(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  TH100795  11.06.2019 06:15:00  1351.157  125(0)  76,781(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69485  11.06.2019 06:15:00  1350.533  128(0)  78,624(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO459484  11.06.2019 06:15:00  1350.378  130(0)  79,853(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17898  11.06.2019 06:15:00  1350.298  131(0)  80,467(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17884  11.06.2019 06:15:00  1349.675  133(0)  81,695(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO459487  11.06.2019 06:15:00  1340.830  179(0)  109,951(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17535  11.06.2019 06:15:00  1325.515  249(0)  152,948(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17877  11.06.2019 06:15:00  1325.212  251(0)  154,177(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69497  11.06.2019 06:15:00  1324.837  254(0)  156,02(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17878  11.06.2019 06:15:00  1323.633  266(0)  163,391(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG69483  11.06.2019 06:15:00  1312.386  326(0)  200,246(0)  388750,911  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  RO459462  18.06.2019 06:00:00  1636.198  17(0)  39,906(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG70257  18.06.2019 06:00:00  1635.927  18(0)  42,254(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG24704  18.06.2019 06:00:00  1631.556  21(0)  49,296(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17891  18.06.2019 06:00:00  1626.793  22(0)  51,643(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17896  18.06.2019 06:00:00  1626.525  23(0)  53,991(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17535  18.06.2019 06:00:00  1625.713  24(0)  56,338(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG19136  18.06.2019 06:00:00  1607.780  29(0)  68,075(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG68934  18.06.2019 06:00:00  1600.789  32(0)  75,117(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17898  18.06.2019 06:00:00  1600.663  33(0)  77,465(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  RO459467  18.06.2019 06:00:00  1595.563  45(0)  105,634(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17884  18.06.2019 06:00:00  1595.172  52(0)  122,066(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG24701  18.06.2019 06:00:00  1594.648  57(0)  133,803(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG69484  18.06.2019 06:00:00  1593.610  62(0)  145,54(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG55297  18.06.2019 06:00:00  1590.494  63(0)  147,887(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17878  18.06.2019 06:00:00  1590.230  64(0)  150,235(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  RO459484  18.06.2019 06:00:00  1586.873  67(0)  157,277(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG69499  18.06.2019 06:00:00  1579.174  72(0)  169,014(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG15353  18.06.2019 06:00:00  1577.008  74(0)  173,709(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG69483  18.06.2019 06:00:00  1572.817  79(0)  185,446(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17897  18.06.2019 06:00:00  1572.308  80(0)  187,793(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  RO459489  18.06.2019 06:00:00  1571.548  83(0)  194,836(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG68909  18.06.2019 06:00:00  1569.404  86(0)  201,878(0)  325467,658  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG24704  23.06.2019 05:30:00  1172.536  1(0)  1,082(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17867  23.06.2019 05:30:00  1155.062  6(0)  6,494(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17868  23.06.2019 05:30:00  1119.707  21(0)  22,727(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG68943  23.06.2019 05:30:00  1109.715  26(0)  28,139(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG69484  23.06.2019 05:30:00  1106.388  30(0)  32,468(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG04948  23.06.2019 05:30:00  1099.472  34(0)  36,797(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17898  23.06.2019 05:30:00  1073.570  50(0)  54,113(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG69481  23.06.2019 05:30:00  1072.382  55(0)  59,524(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG15353  23.06.2019 05:30:00  1066.890  65(0)  70,346(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG24701  23.06.2019 05:30:00  1047.694  84(0)  90,909(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG24722  23.06.2019 05:30:00  1034.477  99(0)  107,143(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG68916  23.06.2019 05:30:00  1012.599  120(0)  129,87(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17864  23.06.2019 05:30:00  998.923  132(0)  142,857(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17878  23.06.2019 05:30:00  991.136  140(0)  151,515(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG14091  23.06.2019 05:30:00  982.474  153(0)  165,584(0)  565807,036  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-2  BG17884  07.07.2019 05:20:00  910.511  5(7)  7,74(8,383)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG14091  07.07.2019 05:20:00  816.303  21(31)  32,508(37,126)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG24701  07.07.2019 05:20:00  799.418  25(35)  38,7(41,916)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17878  07.07.2019 05:20:00  707.825  47(65)  72,755(77,844)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG69485  07.07.2019 05:20:00  658.144  58(82)  89,783(98,204)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17896  07.07.2019 05:20:00  648.162  63(87)  97,523(104,192)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG69494  07.07.2019 05:20:00  391.641  91(129)  140,867(154,491)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  RO459487  07.07.2019 05:20:00  384.957  94(132)  145,511(158,084)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG68934  07.07.2019 05:20:00  370.127  112(150)  173,375(179,641)  566201,505  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-3  BG69484  28.07.2019 05:30:00  988.346  1(0)  4,274(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG24704  28.07.2019 05:30:00  987.828  2(0)  8,547(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG24701  28.07.2019 05:30:00  932.402  3(0)  12,821(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  TH100795  28.07.2019 05:30:00  360.224  20(0)  85,47(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG69497  28.07.2019 05:30:00  359.237  22(0)  94,017(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG17867  28.07.2019 05:30:00  356.998  23(0)  98,291(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG17878  28.07.2019 05:30:00  345.389  26(0)  111,111(0)  566091,757  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898  Мъжки  10  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704  Женски  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898  Мъжки  29  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704  Женски  52  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898  Мъжки  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878  Мъжки  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  11  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898  Мъжки  11  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701  Женски  10  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878  Мъжки  36  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24704  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17898  Мъжки  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69484  Женски  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24722  Женски  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17878  Мъжки  10  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24704  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  13  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG17898  Мъжки  10  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG69484  Женски  12  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24722  Женски  20  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG17878  Мъжки  20  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484  Женски  10  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898  Мъжки  15  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896  Женски  11  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485  Женски  12  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487  Женски  15  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878  Мъжки  27  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484  Женски  30  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898  Мъжки  34  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896  Женски  41  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485  Женски  43  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487  Женски  63  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878  Мъжки  81  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      332,274  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      10  332,274  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      589,077  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      23  589,077  2019  Многогодишни  Една година  Национално