БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Ивелин Савов Савов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Хършова  BG18817  20.05.2019 06:40:00  1116.045  60(0)  27,65(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14984  20.05.2019 06:40:00  1097.815  92(0)  42,396(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14953  20.05.2019 06:40:00  1091.462  104(0)  47,926(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14951  20.05.2019 06:40:00  1090.131  105(0)  48,387(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17986  20.05.2019 06:40:00  1089.281  106(0)  48,848(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18807  20.05.2019 06:40:00  1081.600  132(0)  60,829(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14983  20.05.2019 06:40:00  1076.849  139(0)  64,055(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18816  20.05.2019 06:40:00  1075.433  143(0)  65,899(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14956  20.05.2019 06:40:00  1071.438  154(0)  70,968(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18824  20.05.2019 06:40:00  1064.116  179(0)  82,488(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69143  20.05.2019 06:40:00  1062.278  187(0)  86,175(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18832  20.05.2019 06:40:00  1058.948  205(0)  94,47(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17994  20.05.2019 06:40:00  1049.434  259(0)  119,355(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18834  20.05.2019 06:40:00  1047.752  266(0)  122,581(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18836  20.05.2019 06:40:00  1047.645  268(0)  123,502(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17981  20.05.2019 06:40:00  1034.823  322(0)  148,387(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18840  20.05.2019 06:40:00  1034.391  324(0)  149,309(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18822  20.05.2019 06:40:00  1024.559  371(0)  170,968(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14986  20.05.2019 06:40:00  1022.106  387(0)  178,341(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO118032  20.05.2019 06:40:00  1019.977  397(0)  182,949(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18000  20.05.2019 06:40:00  1019.767  400(0)  184,332(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG14954  20.05.2019 06:40:00  1019.131  406(0)  187,097(0)  163519,587  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18822  28.05.2019 06:30:00  1201.004  175(0)  82,044(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18834  28.05.2019 06:30:00  1198.277  183(0)  85,795(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO118036  28.05.2019 06:30:00  1196.493  193(0)  90,483(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17998  28.05.2019 06:30:00  1182.794  244(0)  114,393(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG14953  28.05.2019 06:30:00  1177.695  270(0)  126,582(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG14997  28.05.2019 06:30:00  1172.725  290(0)  135,959(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG14983  28.05.2019 06:30:00  1169.319  318(0)  149,086(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17985  28.05.2019 06:30:00  1169.228  319(0)  149,555(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18839  28.05.2019 06:30:00  1154.838  372(0)  174,402(0)  254853,115  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17998  05.06.2019 09:15:00  1097.295  83(0)  48,623(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18834  05.06.2019 09:15:00  1095.011  89(0)  52,138(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18807  05.06.2019 09:15:00  1078.852  133(0)  77,914(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18832  05.06.2019 09:15:00  1070.678  158(0)  92,56(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18836  05.06.2019 09:15:00  1050.801  213(0)  124,78(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG14953  05.06.2019 09:15:00  1046.673  233(0)  136,497(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18816  05.06.2019 09:15:00  1045.946  234(0)  137,083(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17994  05.06.2019 09:15:00  1037.494  261(0)  152,9(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17985  05.06.2019 09:15:00  1031.193  288(0)  168,717(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  RO118031  05.06.2019 09:15:00  1022.280  324(0)  189,807(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18839  05.06.2019 09:15:00  1020.793  334(0)  195,665(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG71821  05.06.2019 09:15:00  1020.398  336(0)  196,837(0)  350914,841  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17984  11.06.2019 06:15:00  1382.160  47(0)  28,87(0)  386221,24  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17993  11.06.2019 06:15:00  1329.885  224(0)  137,592(0)  386221,24  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG18839  11.06.2019 06:15:00  1324.717  255(0)  156,634(0)  386221,24  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG18832  23.06.2019 05:30:00  1085.311  41(0)  44,372(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG14989  23.06.2019 05:30:00  1082.007  42(0)  45,455(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17996  23.06.2019 05:30:00  1080.241  44(0)  47,619(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG25497  23.06.2019 05:30:00  1054.427  75(0)  81,169(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG18826  23.06.2019 05:30:00  1022.890  115(0)  124,459(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG14988  23.06.2019 05:30:00  999.981  129(0)  139,61(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17988  23.06.2019 05:30:00  990.998  141(0)  152,597(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG18828  23.06.2019 05:30:00  971.741  166(0)  179,654(0)  562589,383  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Маркопил  BG18816  23.06.2019 07:00:00  960.795  22(23)  35,37(32,258)  763271,556  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Маркопил  BG71821  23.06.2019 07:00:00  953.354  24(25)  38,585(35,063)  763271,556  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Маркопил  BG18824  23.06.2019 07:00:00  936.567  30(31)  48,232(43,478)  763271,556  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Маркопил  BG69143  23.06.2019 07:00:00  761.444  40(45)  64,309(63,114)  763271,556  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Маркопил  BG18805  23.06.2019 07:00:00  533.719  60(65)  96,463(91,164)  763271,556  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Дарабани-2  BG25497  07.07.2019 05:20:00  839.228  18(25)  27,864(29,94)  563149,688  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG25933  07.07.2019 05:20:00  687.424  50(71)  77,399(85,03)  563149,688  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17986  07.07.2019 05:20:00  572.976  89(126)  137,771(150,898)  563149,688  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG18807  07.07.2019 05:20:00  379.443  97(135)  150,155(161,677)  563149,688  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG14956  07.07.2019 05:20:00  368.626  118(156)  182,663(186,826)  563149,688  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Конотоп  BG18816  11.07.2019 09:00:00  788.531  8(12)  20(23,346)  972258,738  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Конотоп  BG18839  11.07.2019 09:00:00  775.254  16(20)  40(38,911)  972258,738  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Конотоп  BG25935  11.07.2019 09:00:00  767.169  18(22)  45(42,802)  972258,738  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Конотоп  BG17984  11.07.2019 09:00:00  624.798  44(64)  110(124,514)  972258,738  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Конотоп  BG18805  11.07.2019 09:00:00  532.035  47(68)  117,5(132,296)  972258,738  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Гремяч  BG25935  30.07.2019 09:35:00  382.258  36(55)  148,148(168,196)  1082885,465  21(31)  243(327)  Клубно(В група) 
Гремяч  BG14988  30.07.2019 09:35:00  366.422  41(65)  168,724(198,777)  1082885,465  21(31)  243(327)  Клубно(В група) 
Тутракан млади  BG12581  12.08.2019 06:15:00  1069.177  66(0)  114,983(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12538  12.08.2019 06:15:00  1056.197  72(0)  125,436(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12548  12.08.2019 06:15:00  1028.906  88(0)  153,31(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12552  12.08.2019 06:15:00  1013.855  90(0)  156,794(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12574  12.08.2019 06:15:00  1013.031  91(0)  158,537(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12567  12.08.2019 06:15:00  1012.760  92(0)  160,279(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12566  12.08.2019 06:15:00  1012.480  93(0)  162,021(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12577  12.08.2019 06:15:00  1012.070  94(0)  163,763(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12562  12.08.2019 06:15:00  987.242  98(0)  170,732(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG12561  12.08.2019 06:15:00  971.989  100(0)  174,216(0)  124754,799  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12542  19.08.2019 06:20:00  1246.744  30(0)  66,815(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12568  19.08.2019 06:20:00  1246.631  31(0)  69,042(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12501  19.08.2019 06:20:00  1245.523  32(0)  71,269(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12584  19.08.2019 06:20:00  1238.172  40(0)  89,087(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12585  19.08.2019 06:20:00  1229.498  49(0)  109,131(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12583  19.08.2019 06:20:00  1225.854  55(0)  122,494(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12576  19.08.2019 06:20:00  1202.865  60(0)  133,63(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12562  19.08.2019 06:20:00  1200.805  61(0)  135,857(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12503  19.08.2019 06:20:00  1200.602  62(0)  138,085(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12575  19.08.2019 06:20:00  1197.733  63(0)  140,312(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12566  19.08.2019 06:20:00  1197.635  64(0)  142,539(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12551  19.08.2019 06:20:00  1186.107  74(0)  164,811(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12567  19.08.2019 06:20:00  1182.411  76(0)  169,265(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12544  19.08.2019 06:20:00  1169.902  80(0)  178,174(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG12553  19.08.2019 06:20:00  1164.085  85(0)  189,31(0)  234117,31  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12568  26.08.2019 06:30:00  1175.816  15(0)  34,722(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12567  26.08.2019 06:30:00  1174.006  16(0)  37,037(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12508  26.08.2019 06:30:00  1093.321  26(0)  60,185(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12580  26.08.2019 06:30:00  1092.760  27(0)  62,5(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12584  26.08.2019 06:30:00  1073.220  28(0)  64,815(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12583  26.08.2019 06:30:00  1043.140  35(0)  81,019(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12576  26.08.2019 06:30:00  999.840  37(0)  85,648(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12562  26.08.2019 06:30:00  997.879  38(0)  87,963(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12502  26.08.2019 06:30:00  863.074  48(0)  111,111(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12549  26.08.2019 06:30:00  857.979  49(0)  113,426(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12509  26.08.2019 06:30:00  835.304  50(0)  115,741(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12525  26.08.2019 06:30:00  674.664  60(0)  138,889(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12544  26.08.2019 06:30:00  504.036  68(0)  157,407(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12538  26.08.2019 06:30:00  497.082  71(0)  164,352(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12585  26.08.2019 06:30:00  474.631  75(0)  173,611(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12553  26.08.2019 06:30:00  473.474  76(0)  175,926(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12566  26.08.2019 06:30:00  456.781  80(0)  185,185(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG12574  26.08.2019 06:30:00  454.488  81(0)  187,5(0)  356076,008  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12580  02.09.2019 06:40:00  482.365  11(0)  48,889(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12502  02.09.2019 06:40:00  451.530  13(0)  57,778(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12576  02.09.2019 06:40:00  450.330  15(0)  66,667(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12583  02.09.2019 06:40:00  433.880  18(0)  80(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12567  02.09.2019 06:40:00  428.571  20(0)  88,889(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12544  02.09.2019 06:40:00  410.236  25(0)  111,111(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12574  02.09.2019 06:40:00  400.837  27(0)  120(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12562  02.09.2019 06:40:00  400.764  28(0)  124,444(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12566  02.09.2019 06:40:00  360.885  31(0)  137,778(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12584  02.09.2019 06:40:00  246.334  36(0)  160(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12525  02.09.2019 06:40:00  186.004  41(0)  182,222(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12585  02.09.2019 06:40:00  168.879  42(0)  186,667(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12549  02.09.2019 06:40:00  167.612  43(0)  191,111(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG12565  02.09.2019 06:40:00  166.896  44(0)  195,556(0)  516685,59  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG18816  Женски  52,258  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG25935  Мъжки  12  190,95  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG18805  Мъжки  208,664  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG18816  Женски  52,258  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG25935  Мъжки  21  190,95  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG18805  Мъжки  208,664  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG25935  Мъжки  190,95  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG25935  Мъжки  16  190,95  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12583  Мъжки  21  283,513  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12576  Женски  22  285,945  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12567  Женски  23  286,205  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12584  Женски  28  313,902  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12562  Женски  34  348,264  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12566  Женски  42  442,338  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12544  Мъжки  43  446,692  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12574  Мъжки  44  466,037  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12585  Женски  45  469,409  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG12583  Мъжки  38  283,513  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12576  Женски  39  285,945  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12567  Женски  40  286,205  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12584  Женски  48  313,902  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12562  Женски  57  348,264  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12566  Женски  75  442,338  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12544  Мъжки  76  446,692  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12574  Мъжки  78  466,037  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG12585  Женски  79  469,409  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      607,528  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      13  607,528  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      388,913  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      388,913  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория F - млади гълъби      743,991  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Майстор категория F - млади гълъби      743,991  2019  Млади гълъби  Една година  Национално