БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Mark Newport

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Констанца  BG17665  13.05.2019 09:00:00  1418.102  17(0)  6,905(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17566  13.05.2019 09:00:00  1417.812  18(0)  7,311(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17649  13.05.2019 09:00:00  1416.960  19(0)  7,717(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO117606  13.05.2019 09:00:00  1416.398  20(0)  8,123(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17609  13.05.2019 09:00:00  1415.819  21(0)  8,53(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BE4044333  13.05.2019 09:00:00  1378.014  31(0)  12,591(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17604  13.05.2019 09:00:00  1377.740  32(0)  12,998(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17603  13.05.2019 09:00:00  1377.209  33(0)  13,404(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17565  13.05.2019 09:00:00  1377.209  34(0)  13,81(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21449  13.05.2019 09:00:00  1376.935  35(0)  14,216(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17666  13.05.2019 09:00:00  1376.935  36(0)  14,622(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG16521  13.05.2019 09:00:00  1375.601  38(0)  15,435(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17619  13.05.2019 09:00:00  1366.554  44(0)  17,872(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17653  13.05.2019 09:00:00  1366.031  47(0)  19,09(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG67419  13.05.2019 09:00:00  1365.240  49(0)  19,903(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO117609  13.05.2019 09:00:00  1364.181  53(0)  21,527(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17670  13.05.2019 09:00:00  1349.339  59(0)  23,964(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17631  13.05.2019 09:00:00  1349.339  60(0)  24,37(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TR056081  13.05.2019 09:00:00  1348.829  61(0)  24,777(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69355  13.05.2019 09:00:00  1348.566  62(0)  25,183(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69351  13.05.2019 09:00:00  1325.565  84(0)  34,119(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17667  13.05.2019 09:00:00  1314.224  94(0)  38,18(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG16513  13.05.2019 09:00:00  1313.492  95(0)  38,587(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17652  13.05.2019 09:00:00  1310.569  96(0)  38,993(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO117605  13.05.2019 09:00:00  1310.322  97(0)  39,399(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG66390  13.05.2019 09:00:00  1294.969  115(0)  46,71(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG67429  13.05.2019 09:00:00  1287.188  126(0)  51,178(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21476  13.05.2019 09:00:00  1286.949  127(0)  51,584(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17659  13.05.2019 09:00:00  1270.984  164(0)  66,613(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17622  13.05.2019 09:00:00  1262.134  186(0)  75,548(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21451  13.05.2019 09:00:00  1251.409  209(0)  84,89(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG72671  13.05.2019 09:00:00  1226.017  265(0)  107,636(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO117616  13.05.2019 09:00:00  1205.939  306(0)  124,289(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17625  13.05.2019 09:00:00  1204.496  314(0)  127,539(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21491  13.05.2019 09:00:00  1202.247  319(0)  129,569(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21474  13.05.2019 09:00:00  1196.545  352(0)  142,973(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17624  13.05.2019 09:00:00  1195.537  358(0)  145,41(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21497  13.05.2019 09:00:00  1183.326  383(0)  155,565(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17640  13.05.2019 09:00:00  1178.402  389(0)  158,002(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21437  13.05.2019 09:00:00  1176.050  393(0)  159,626(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21481  13.05.2019 09:00:00  1171.559  413(0)  167,75(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO005814  13.05.2019 09:00:00  1168.654  419(0)  170,187(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17642  13.05.2019 09:00:00  1158.701  458(0)  186,028(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG21459  13.05.2019 09:00:00  1143.697  485(0)  196,994(0)  117820,197  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO005814  20.05.2019 06:40:00  1167.710  14(0)  6,452(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG67419  20.05.2019 06:40:00  1167.415  15(0)  6,912(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17653  20.05.2019 06:40:00  1167.415  16(0)  7,373(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17665  20.05.2019 06:40:00  1167.276  17(0)  7,834(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17670  20.05.2019 06:40:00  1166.842  18(0)  8,295(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17631  20.05.2019 06:40:00  1166.842  19(0)  8,756(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17614  20.05.2019 06:40:00  1147.370  33(0)  15,207(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21490  20.05.2019 06:40:00  1144.310  35(0)  16,129(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO117605  20.05.2019 06:40:00  1143.194  38(0)  17,512(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG72671  20.05.2019 06:40:00  1136.032  40(0)  18,433(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17648  20.05.2019 06:40:00  1135.893  41(0)  18,894(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO117609  20.05.2019 06:40:00  1122.496  48(0)  22,12(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17564  20.05.2019 06:40:00  1122.231  49(0)  22,581(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17659  20.05.2019 06:40:00  1114.529  64(0)  29,493(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69351  20.05.2019 06:40:00  1113.873  65(0)  29,954(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG22028  20.05.2019 06:40:00  1107.322  74(0)  34,101(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17600  20.05.2019 06:40:00  1107.065  75(0)  34,562(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG16521  20.05.2019 06:40:00  1106.807  77(0)  35,484(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG66390  20.05.2019 06:40:00  1100.085  84(0)  38,71(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG59778  20.05.2019 06:40:00  1095.351  99(0)  45,622(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17565  20.05.2019 06:40:00  1083.142  123(0)  56,682(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17642  20.05.2019 06:40:00  1082.768  125(0)  57,604(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69355  20.05.2019 06:40:00  1082.641  126(0)  58,065(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO117611  20.05.2019 06:40:00  1082.515  128(0)  58,986(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17568  20.05.2019 06:40:00  1061.657  189(0)  87,097(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  TR056081  20.05.2019 06:40:00  1061.184  191(0)  88,018(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG25247  20.05.2019 06:40:00  1060.345  193(0)  88,94(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21448  20.05.2019 06:40:00  1059.987  196(0)  90,323(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21451  20.05.2019 06:40:00  1059.508  199(0)  91,705(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG16513  20.05.2019 06:40:00  1059.394  200(0)  92,166(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17604  20.05.2019 06:40:00  1056.067  213(0)  98,157(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21460  20.05.2019 06:40:00  1055.357  214(0)  98,618(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17578  20.05.2019 06:40:00  1044.248  286(0)  131,797(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  RO117616  20.05.2019 06:40:00  1040.553  298(0)  137,327(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17649  20.05.2019 06:40:00  1026.608  365(0)  168,203(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21459  20.05.2019 06:40:00  1025.495  369(0)  170,046(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG21472  20.05.2019 06:40:00  1018.287  411(0)  189,401(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17595  20.05.2019 06:40:00  1017.627  419(0)  193,088(0)  157037,146  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17578  28.05.2019 06:30:00  1306.608  3(0)  1,406(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17591  28.05.2019 06:30:00  1278.707  11(0)  5,157(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17653  28.05.2019 06:30:00  1271.400  15(0)  7,032(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69351  28.05.2019 06:30:00  1271.400  16(0)  7,501(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17665  28.05.2019 06:30:00  1271.296  17(0)  7,97(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17622  28.05.2019 06:30:00  1271.296  18(0)  8,439(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17641  28.05.2019 06:30:00  1268.376  19(0)  8,908(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG16521  28.05.2019 06:30:00  1253.445  40(0)  18,753(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG16513  28.05.2019 06:30:00  1253.236  41(0)  19,222(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17648  28.05.2019 06:30:00  1247.261  59(0)  27,661(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17659  28.05.2019 06:30:00  1245.180  64(0)  30,005(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21459  28.05.2019 06:30:00  1242.379  71(0)  33,286(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG66354  28.05.2019 06:30:00  1231.604  95(0)  44,538(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG66390  28.05.2019 06:30:00  1231.500  96(0)  45,007(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG72671  28.05.2019 06:30:00  1225.833  110(0)  51,571(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21460  28.05.2019 06:30:00  1220.313  120(0)  56,259(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17657  28.05.2019 06:30:00  1219.816  121(0)  56,728(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17564  28.05.2019 06:30:00  1198.347  182(0)  85,326(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21432  28.05.2019 06:30:00  1177.526  271(0)  127,051(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG67419  28.05.2019 06:30:00  1172.708  291(0)  136,428(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17642  28.05.2019 06:30:00  1172.525  292(0)  136,896(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17625  28.05.2019 06:30:00  1171.602  300(0)  140,647(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17568  28.05.2019 06:30:00  1164.831  331(0)  155,18(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21476  28.05.2019 06:30:00  1159.938  353(0)  165,495(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  RO117605  28.05.2019 06:30:00  1148.504  406(0)  190,342(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21448  28.05.2019 06:30:00  1148.414  408(0)  191,28(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG21451  28.05.2019 06:30:00  1148.324  409(0)  191,749(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17565  28.05.2019 06:30:00  1148.324  410(0)  192,218(0)  248516,76  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17642  05.06.2019 09:15:00  1160.008  1(0)  0,586(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17631  05.06.2019 09:15:00  1159.940  2(0)  1,172(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21448  05.06.2019 09:15:00  1158.750  3(0)  1,757(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17568  05.06.2019 09:15:00  1158.552  4(0)  2,343(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17659  05.06.2019 09:15:00  1141.182  11(0)  6,444(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21460  05.06.2019 09:15:00  1141.121  12(0)  7,03(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17665  05.06.2019 09:15:00  1141.121  13(0)  7,616(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17653  05.06.2019 09:15:00  1138.245  14(0)  8,202(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG67329  05.06.2019 09:15:00  1133.544  20(0)  11,716(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17657  05.06.2019 09:15:00  1133.230  21(0)  12,302(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  RO005814  05.06.2019 09:15:00  1130.269  22(0)  12,888(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG66390  05.06.2019 09:15:00  1128.822  23(0)  13,474(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21456  05.06.2019 09:15:00  1128.762  24(0)  14,06(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG67429  05.06.2019 09:15:00  1122.340  33(0)  19,332(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG22026  05.06.2019 09:15:00  1118.881  36(0)  21,09(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  RO117609  05.06.2019 09:15:00  1105.851  64(0)  37,493(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21490  05.06.2019 09:15:00  1101.475  73(0)  42,765(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG16521  05.06.2019 09:15:00  1099.451  77(0)  45,108(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17614  05.06.2019 09:15:00  1089.374  110(0)  64,441(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  TR056081  05.06.2019 09:15:00  1087.681  116(0)  67,955(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21432  05.06.2019 09:15:00  1082.758  125(0)  73,228(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG59778  05.06.2019 09:15:00  1082.294  126(0)  73,814(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG21499  05.06.2019 09:15:00  1079.996  129(0)  75,571(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG14160  05.06.2019 09:15:00  1074.910  147(0)  86,116(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17578  05.06.2019 09:15:00  1062.935  175(0)  102,519(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17572  05.06.2019 09:15:00  1062.715  177(0)  103,691(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17591  05.06.2019 09:15:00  1062.215  178(0)  104,277(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17565  05.06.2019 09:15:00  1041.527  248(0)  145,284(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69355  05.06.2019 09:15:00  1036.377  265(0)  155,243(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG16512  05.06.2019 09:15:00  1033.374  279(0)  163,445(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG22028  05.06.2019 09:15:00  1030.751  291(0)  170,475(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG17641  05.06.2019 09:15:00  1029.238  303(0)  177,504(0)  338722,313  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21460  11.06.2019 06:15:00  1407.760  9(0)  5,528(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG72671  11.06.2019 06:15:00  1405.558  12(0)  7,371(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17645  11.06.2019 06:15:00  1405.468  13(0)  7,985(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21490  11.06.2019 06:15:00  1393.329  31(0)  19,042(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17666  11.06.2019 06:15:00  1392.898  33(0)  20,27(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17641  11.06.2019 06:15:00  1390.049  38(0)  23,342(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17622  11.06.2019 06:15:00  1389.790  39(0)  23,956(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17572  11.06.2019 06:15:00  1373.701  59(0)  36,241(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17568  11.06.2019 06:15:00  1368.085  69(0)  42,383(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21432  11.06.2019 06:15:00  1367.004  72(0)  44,226(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17653  11.06.2019 06:15:00  1356.418  99(0)  60,811(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17665  11.06.2019 06:15:00  1356.256  100(0)  61,425(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG16521  11.06.2019 06:15:00  1355.356  101(0)  62,039(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17648  11.06.2019 06:15:00  1349.645  135(0)  82,924(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17642  11.06.2019 06:15:00  1349.562  136(0)  83,538(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21459  11.06.2019 06:15:00  1349.240  137(0)  84,152(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21481  11.06.2019 06:15:00  1349.075  139(0)  85,381(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17649  11.06.2019 06:15:00  1349.075  140(0)  85,995(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO457119  11.06.2019 06:15:00  1348.754  142(0)  87,224(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17603  11.06.2019 06:15:00  1348.671  144(0)  88,452(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO117609  11.06.2019 06:15:00  1348.024  149(0)  91,523(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO117616  11.06.2019 06:15:00  1344.223  161(0)  98,894(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG17578  11.06.2019 06:15:00  1344.223  162(0)  99,509(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21456  11.06.2019 06:15:00  1343.016  168(0)  103,194(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG59778  11.06.2019 06:15:00  1324.691  257(0)  157,862(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  RO117605  11.06.2019 06:15:00  1314.674  317(0)  194,717(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG21476  11.06.2019 06:15:00  1312.905  323(0)  198,403(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG22028  11.06.2019 06:15:00  1312.675  325(0)  199,631(0)  373784,141  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG21476  18.06.2019 06:00:00  1645.746  1(0)  2,347(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG22026  18.06.2019 06:00:00  1645.310  2(0)  4,695(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG25247  18.06.2019 06:00:00  1645.023  3(0)  7,042(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17614  18.06.2019 06:00:00  1645.023  4(0)  9,39(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17582  18.06.2019 06:00:00  1644.875  5(0)  11,737(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG21451  18.06.2019 06:00:00  1644.727  6(0)  14,085(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17609  18.06.2019 06:00:00  1644.727  7(0)  16,432(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17666  18.06.2019 06:00:00  1644.727  8(0)  18,779(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17648  18.06.2019 06:00:00  1644.727  9(0)  21,127(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG69351  18.06.2019 06:00:00  1644.588  10(0)  23,474(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17565  18.06.2019 06:00:00  1644.588  11(0)  25,822(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17629  18.06.2019 06:00:00  1640.249  12(0)  28,169(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG17645  18.06.2019 06:00:00  1635.211  19(0)  44,601(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  RO117606  18.06.2019 06:00:00  1586.802  68(0)  159,624(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Орбени-2  BG67419  18.06.2019 06:00:00  1572.093  81(0)  190,141(0)  310881,402  17(17)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17578  23.06.2019 05:30:00  1139.611  12(0)  12,987(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  RO117605  23.06.2019 05:30:00  1125.154  17(0)  18,398(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17667  23.06.2019 05:30:00  1125.154  18(0)  19,481(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17565  23.06.2019 05:30:00  1123.510  19(0)  20,563(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17641  23.06.2019 05:30:00  1109.380  27(0)  29,221(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17653  23.06.2019 05:30:00  1109.157  28(0)  30,303(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG21451  23.06.2019 05:30:00  1075.441  48(0)  51,948(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17591  23.06.2019 05:30:00  1071.642  56(0)  60,606(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG66390  23.06.2019 05:30:00  1071.503  57(0)  61,688(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG21432  23.06.2019 05:30:00  1040.265  90(0)  97,403(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG21499  23.06.2019 05:30:00  1040.201  91(0)  98,485(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG69355  23.06.2019 05:30:00  1013.556  119(0)  128,788(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  RO005814  23.06.2019 05:30:00  1001.101  128(0)  138,528(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG21472  23.06.2019 05:30:00  999.196  131(0)  141,775(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG69351  23.06.2019 05:30:00  973.151  162(0)  175,325(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-1  BG17659  23.06.2019 05:30:00  965.341  171(0)  185,065(0)  551306,381  32(32)  924(924)  Клубно(Клубно) 
Маркопил  BG15186  23.06.2019 07:00:00  521.527  73(80)  117,363(112,202)  749495,704  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Маркопил  BG22028  23.06.2019 07:00:00  501.553  123(139)  197,749(194,951)  749495,704  25(37)  622(713)  Клубно(В група) 
Дарабани-2  BG21432  07.07.2019 05:20:00  867.939  11(18)  17,028(21,557)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17659  07.07.2019 05:20:00  830.726  19(26)  29,412(31,138)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17667  07.07.2019 05:20:00  795.348  26(37)  40,248(44,311)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17572  07.07.2019 05:20:00  762.790  34(47)  52,632(56,287)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG21491  07.07.2019 05:20:00  616.212  77(103)  119,195(123,353)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17665  07.07.2019 05:20:00  606.755  79(107)  122,291(128,144)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17564  07.07.2019 05:20:00  594.835  84(115)  130,031(137,725)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17653  07.07.2019 05:20:00  588.928  86(119)  133,127(142,515)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG17657  07.07.2019 05:20:00  370.005  113(151)  174,923(180,838)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG67419  07.07.2019 05:20:00  368.974  116(154)  179,567(184,431)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Дарабани-2  BG21476  07.07.2019 05:20:00  365.530  127(165)  196,594(197,605)  551560,656  26(33)  646(835)  Клубно(Национално) 
Конотоп  BG21481  11.07.2019 09:00:00  804.197  7(10)  17,5(19,455)  974968,172  22(30)  400(514)  Клубно(В група) 
Дарабани-3  BG21432  28.07.2019 05:30:00  841.526  5(0)  21,368(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG21448  28.07.2019 05:30:00  609.250  15(0)  64,103(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG67429  28.07.2019 05:30:00  371.903  18(0)  76,923(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG66370  28.07.2019 05:30:00  341.090  30(0)  128,205(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  RO005814  28.07.2019 05:30:00  326.558  46(0)  196,581(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Дарабани-3  BG21456  28.07.2019 05:30:00  326.461  47(0)  200,855(0)  551452,11  9(9)  234(234)  Клубно(Клубно) 
Гремяч  BG15186  30.07.2019 09:35:00  397.465  34(52)  139,918(159,021)  1084409,394  21(31)  243(327)  Клубно(В група) 
Тутракан млади  BG13373  12.08.2019 06:15:00  1148.722  38(0)  66,202(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13322  12.08.2019 06:15:00  1142.365  40(0)  69,686(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13366  12.08.2019 06:15:00  1141.102  41(0)  71,429(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13381  12.08.2019 06:15:00  1140.686  42(0)  73,171(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13331  12.08.2019 06:15:00  1130.689  45(0)  78,397(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13327  12.08.2019 06:15:00  1130.070  46(0)  80,139(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13334  12.08.2019 06:15:00  1113.609  47(0)  81,882(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13347  12.08.2019 06:15:00  1087.216  53(0)  92,334(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG80364  12.08.2019 06:15:00  1087.021  54(0)  94,077(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13329  12.08.2019 06:15:00  1087.021  55(0)  95,819(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13368  12.08.2019 06:15:00  1086.827  56(0)  97,561(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13367  12.08.2019 06:15:00  1086.449  57(0)  99,303(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG80370  12.08.2019 06:15:00  1086.449  58(0)  101,045(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG33375  12.08.2019 06:15:00  1086.255  59(0)  102,787(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13344  12.08.2019 06:15:00  1086.072  60(0)  104,53(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13349  12.08.2019 06:15:00  1085.501  61(0)  106,272(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13332  12.08.2019 06:15:00  1085.501  62(0)  108,014(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13326  12.08.2019 06:15:00  1079.822  65(0)  113,24(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13354  12.08.2019 06:15:00  1063.314  67(0)  116,725(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13399  12.08.2019 06:15:00  1062.952  68(0)  118,467(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13362  12.08.2019 06:15:00  1061.313  69(0)  120,209(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13321  12.08.2019 06:15:00  1060.408  70(0)  121,951(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG16219  12.08.2019 06:15:00  1052.471  75(0)  130,662(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG80376  12.08.2019 06:15:00  1051.763  78(0)  135,889(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13355  12.08.2019 06:15:00  1046.071  80(0)  139,373(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13376  12.08.2019 06:15:00  1045.541  81(0)  141,115(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG80366  12.08.2019 06:15:00  1033.677  87(0)  151,568(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13363  12.08.2019 06:15:00  968.524  101(0)  175,958(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13338  12.08.2019 06:15:00  944.453  103(0)  179,443(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG13359  12.08.2019 06:15:00  943.296  104(0)  181,185(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Тутракан млади  BG80372  12.08.2019 06:15:00  934.195  113(0)  196,864(0)  103212,659  19(19)  574(574)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13327  19.08.2019 06:20:00  1276.047  1(0)  2,227(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13367  19.08.2019 06:20:00  1276.047  2(0)  4,454(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13340  19.08.2019 06:20:00  1276.047  3(0)  6,682(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13332  19.08.2019 06:20:00  1275.803  4(0)  8,909(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13344  19.08.2019 06:20:00  1275.689  5(0)  11,136(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13331  19.08.2019 06:20:00  1275.445  6(0)  13,363(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13347  19.08.2019 06:20:00  1265.627  13(0)  28,953(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13362  19.08.2019 06:20:00  1265.627  14(0)  31,18(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13322  19.08.2019 06:20:00  1265.507  15(0)  33,408(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG33375  19.08.2019 06:20:00  1265.507  16(0)  35,635(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13359  19.08.2019 06:20:00  1265.394  17(0)  37,862(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13326  19.08.2019 06:20:00  1240.648  33(0)  73,497(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13368  19.08.2019 06:20:00  1240.540  34(0)  75,724(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13358  19.08.2019 06:20:00  1240.310  35(0)  77,951(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13334  19.08.2019 06:20:00  1240.201  36(0)  80,178(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13370  19.08.2019 06:20:00  1240.086  37(0)  82,405(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13321  19.08.2019 06:20:00  1239.863  38(0)  84,633(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13354  19.08.2019 06:20:00  1239.748  39(0)  86,86(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13373  19.08.2019 06:20:00  1196.261  65(0)  144,766(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG80364  19.08.2019 06:20:00  1196.161  66(0)  146,993(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13329  19.08.2019 06:20:00  1196.161  67(0)  149,22(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13325  19.08.2019 06:20:00  1195.947  68(0)  151,448(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG80370  19.08.2019 06:20:00  1195.218  69(0)  153,675(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13381  19.08.2019 06:20:00  1194.903  70(0)  155,902(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13349  19.08.2019 06:20:00  1169.899  81(0)  180,401(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG80378  19.08.2019 06:20:00  1169.796  82(0)  182,628(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG80365  19.08.2019 06:20:00  1169.195  83(0)  184,855(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13363  19.08.2019 06:20:00  1168.498  84(0)  187,082(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG13379  19.08.2019 06:20:00  1154.062  87(0)  193,764(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Румнику сарат млади  BG16219  19.08.2019 06:20:00  1153.968  88(0)  195,991(0)  227369,817  16(16)  449(449)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13327  26.08.2019 06:30:00  1377.523  1(0)  2,315(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG80365  26.08.2019 06:30:00  1347.437  3(0)  6,944(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13366  26.08.2019 06:30:00  1347.266  4(0)  9,259(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13358  26.08.2019 06:30:00  1302.548  7(0)  16,204(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG16219  26.08.2019 06:30:00  1277.396  8(0)  18,519(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG80378  26.08.2019 06:30:00  1277.242  9(0)  20,833(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG80376  26.08.2019 06:30:00  1227.172  14(0)  32,407(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13362  26.08.2019 06:30:00  1161.064  19(0)  43,981(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13368  26.08.2019 06:30:00  1117.342  23(0)  53,241(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13329  26.08.2019 06:30:00  1049.920  34(0)  78,704(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG80370  26.08.2019 06:30:00  1036.674  36(0)  83,333(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13354  26.08.2019 06:30:00  904.276  43(0)  99,537(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13381  26.08.2019 06:30:00  898.676  46(0)  106,481(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13321  26.08.2019 06:30:00  806.911  51(0)  118,056(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13359  26.08.2019 06:30:00  750.247  52(0)  120,37(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13376  26.08.2019 06:30:00  750.221  53(0)  122,685(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13334  26.08.2019 06:30:00  750.194  54(0)  125(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13349  26.08.2019 06:30:00  690.684  57(0)  131,944(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13355  26.08.2019 06:30:00  686.492  59(0)  136,574(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG33375  26.08.2019 06:30:00  556.351  63(0)  145,833(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13367  26.08.2019 06:30:00  548.861  64(0)  148,148(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13379  26.08.2019 06:30:00  499.174  69(0)  159,722(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13347  26.08.2019 06:30:00  497.215  70(0)  162,037(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13326  26.08.2019 06:30:00  489.954  74(0)  171,296(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Орбени млади  BG13336  26.08.2019 06:30:00  459.928  79(0)  182,87(0)  350603,027  16(16)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13347  02.09.2019 06:40:00  936.665  2(0)  8,889(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13376  02.09.2019 06:40:00  712.995  6(0)  26,667(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13370  02.09.2019 06:40:00  660.811  7(0)  31,111(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13321  02.09.2019 06:40:00  639.415  9(0)  40(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13344  02.09.2019 06:40:00  474.830  12(0)  53,333(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG33375  02.09.2019 06:40:00  434.533  17(0)  75,556(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13332  02.09.2019 06:40:00  430.967  19(0)  84,444(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13358  02.09.2019 06:40:00  421.388  21(0)  93,333(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13327  02.09.2019 06:40:00  414.614  22(0)  97,778(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG16219  02.09.2019 06:40:00  411.115  24(0)  106,667(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13379  02.09.2019 06:40:00  325.304  33(0)  146,667(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG80378  02.09.2019 06:40:00  280.900  35(0)  155,556(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13354  02.09.2019 06:40:00  218.462  39(0)  173,333(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 
Дарабани млади  BG13355  02.09.2019 06:40:00  147.303  45(0)  200(0)  504253,46  11(11)  225(225)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17665  Мъжки  91,75  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17653  Мъжки  102,508  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16521  Женски  176,819  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17565  Мъжки  11  433,816  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17642  Мъжки  12  464,652  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21451  Мъжки  673,915  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17665  Мъжки  91,75  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17653  Мъжки  102,508  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16521  Женски  12  176,819  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17565  Мъжки  37  433,816  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17642  Мъжки  40  464,652  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21451  Мъжки  13  673,915  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21432  Мъжки  155,85  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17653  Мъжки  232,443  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21432  Мъжки  452,082  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21432  Мъжки  155,85  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17653  Мъжки  10  232,443  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21432  Мъжки  10  452,082  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG17653  Мъжки  132,811  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17665  Мъжки  214,041  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17659  Мъжки  347,032  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG21432  Мъжки  380,304  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG21432  Мъжки  656,136  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17653  Мъжки  132,811  2019  Едногодишни  Една година  Национално