БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Стефан Радев 1

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Констанца  BELG4129645  13.05.2019 09:00:00  1407.506  24(0)  9,748(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129697  13.05.2019 09:00:00  1375.867  37(0)  15,028(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20142  13.05.2019 09:00:00  1365.369  48(0)  19,496(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129627  13.05.2019 09:00:00  1364.589  51(0)  20,715(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129608  13.05.2019 09:00:00  1351.455  58(0)  23,558(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31032  13.05.2019 09:00:00  1337.582  73(0)  29,651(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG13210  13.05.2019 09:00:00  1302.308  105(0)  42,648(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129619  13.05.2019 09:00:00  1282.479  136(0)  55,24(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31096  13.05.2019 09:00:00  1282.259  137(0)  55,646(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31097  13.05.2019 09:00:00  1281.570  140(0)  56,864(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4038344  13.05.2019 09:00:00  1280.883  142(0)  57,677(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69430  13.05.2019 09:00:00  1280.883  143(0)  58,083(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG79464  13.05.2019 09:00:00  1280.649  145(0)  58,895(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129625  13.05.2019 09:00:00  1280.649  146(0)  59,301(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG79498  13.05.2019 09:00:00  1278.824  148(0)  60,114(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129624  13.05.2019 09:00:00  1278.591  149(0)  60,52(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75612  13.05.2019 09:00:00  1278.358  150(0)  60,926(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129652  13.05.2019 09:00:00  1278.358  151(0)  61,332(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75670  13.05.2019 09:00:00  1277.907  154(0)  62,551(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129616  13.05.2019 09:00:00  1277.455  155(0)  62,957(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69465  13.05.2019 09:00:00  1277.455  156(0)  63,363(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75610  13.05.2019 09:00:00  1274.727  160(0)  64,988(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20153  13.05.2019 09:00:00  1274.727  161(0)  65,394(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129633  13.05.2019 09:00:00  1270.872  165(0)  67,019(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  GB18951  13.05.2019 09:00:00  1270.426  166(0)  67,425(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129674  13.05.2019 09:00:00  1269.520  167(0)  67,831(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TH299690  13.05.2019 09:00:00  1268.171  168(0)  68,237(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31284  13.05.2019 09:00:00  1267.956  169(0)  68,643(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4124447  13.05.2019 09:00:00  1263.259  181(0)  73,517(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4124484  13.05.2019 09:00:00  1262.804  182(0)  73,924(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31292  13.05.2019 09:00:00  1258.145  191(0)  77,579(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129631  13.05.2019 09:00:00  1257.933  194(0)  78,798(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31046  13.05.2019 09:00:00  1253.745  202(0)  82,047(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG49058  13.05.2019 09:00:00  1243.945  228(0)  92,608(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG65658  13.05.2019 09:00:00  1243.077  229(0)  93,014(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  RO1111300  13.05.2019 09:00:00  1237.496  238(0)  96,669(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75661  13.05.2019 09:00:00  1237.073  239(0)  97,076(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129637  13.05.2019 09:00:00  1237.073  240(0)  97,482(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69352  13.05.2019 09:00:00  1236.214  242(0)  98,294(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31092  13.05.2019 09:00:00  1235.997  243(0)  98,7(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129681  13.05.2019 09:00:00  1235.357  244(0)  99,106(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  GB189E29  13.05.2019 09:00:00  1235.357  245(0)  99,513(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31295  13.05.2019 09:00:00  1232.169  253(0)  102,762(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31083  13.05.2019 09:00:00  1231.749  255(0)  103,574(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129667  13.05.2019 09:00:00  1202.185  320(0)  129,976(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129700  13.05.2019 09:00:00  1202.185  321(0)  130,382(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129615  13.05.2019 09:00:00  1201.979  324(0)  131,6(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20158  13.05.2019 09:00:00  1201.979  325(0)  132,006(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129680  13.05.2019 09:00:00  1201.773  326(0)  132,413(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129685  13.05.2019 09:00:00  1201.773  327(0)  132,819(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129688  13.05.2019 09:00:00  1201.579  328(0)  133,225(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129677  13.05.2019 09:00:00  1201.374  329(0)  133,631(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG66531  13.05.2019 09:00:00  1199.961  331(0)  134,444(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129659  13.05.2019 09:00:00  1199.961  332(0)  134,85(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4035662  13.05.2019 09:00:00  1199.961  333(0)  135,256(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17663  13.05.2019 09:00:00  1199.768  335(0)  136,068(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129644  13.05.2019 09:00:00  1199.768  336(0)  136,474(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129611  13.05.2019 09:00:00  1199.165  339(0)  137,693(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75680  13.05.2019 09:00:00  1196.760  350(0)  142,161(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG66568  13.05.2019 09:00:00  1195.753  356(0)  144,598(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG52627  13.05.2019 09:00:00  1195.358  360(0)  146,223(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG32979  13.05.2019 09:00:00  1195.358  361(0)  146,629(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4038351  13.05.2019 09:00:00  1193.959  364(0)  147,847(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129606  13.05.2019 09:00:00  1193.959  365(0)  148,253(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20125  13.05.2019 09:00:00  1193.768  366(0)  148,66(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG13274  13.05.2019 09:00:00  1193.768  367(0)  149,066(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20137  13.05.2019 09:00:00  1193.362  368(0)  149,472(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4125941  13.05.2019 09:00:00  1193.171  369(0)  149,878(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG18941  13.05.2019 09:00:00  1192.968  370(0)  150,284(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TH100886  13.05.2019 09:00:00  1192.575  371(0)  150,69(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75609  13.05.2019 09:00:00  1191.980  374(0)  151,909(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129665  13.05.2019 09:00:00  1191.777  375(0)  152,315(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG18959  13.05.2019 09:00:00  1189.201  377(0)  153,128(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG13118  13.05.2019 09:00:00  1189.011  378(0)  153,534(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG13279  13.05.2019 09:00:00  1189.011  379(0)  153,94(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TH100808  13.05.2019 09:00:00  1183.892  382(0)  155,158(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  GB18954  13.05.2019 09:00:00  1181.946  384(0)  155,971(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129666  13.05.2019 09:00:00  1181.549  385(0)  156,377(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG49045  13.05.2019 09:00:00  1178.632  388(0)  157,595(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG27293  13.05.2019 09:00:00  1173.810  398(0)  161,657(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129672  13.05.2019 09:00:00  1173.810  399(0)  162,063(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4035656  13.05.2019 09:00:00  1173.417  400(0)  162,47(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20145  13.05.2019 09:00:00  1173.233  403(0)  163,688(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG49057  13.05.2019 09:00:00  1169.783  416(0)  168,968(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4124469  13.05.2019 09:00:00  1169.588  417(0)  169,374(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4038321  13.05.2019 09:00:00  1167.495  424(0)  172,218(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4038306  13.05.2019 09:00:00  1167.107  425(0)  172,624(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31296  13.05.2019 09:00:00  1167.107  426(0)  173,03(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TH100804  13.05.2019 09:00:00  1167.107  427(0)  173,436(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG75627  13.05.2019 09:00:00  1166.924  428(0)  173,842(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  TH100891  13.05.2019 09:00:00  1166.354  431(0)  175,061(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129609  13.05.2019 09:00:00  1166.160  433(0)  175,873(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG79080  13.05.2019 09:00:00  1165.784  434(0)  176,279(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG69427  13.05.2019 09:00:00  1165.591  435(0)  176,686(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4038336  13.05.2019 09:00:00  1165.215  438(0)  177,904(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4035649  13.05.2019 09:00:00  1164.260  443(0)  179,935(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20128  13.05.2019 09:00:00  1164.079  444(0)  180,341(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129630  13.05.2019 09:00:00  1163.886  446(0)  181,154(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4035655  13.05.2019 09:00:00  1163.319  448(0)  181,966(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG17662  13.05.2019 09:00:00  1161.428  453(0)  183,997(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20124  13.05.2019 09:00:00  1161.055  455(0)  184,809(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  GB189E76  13.05.2019 09:00:00  1160.491  456(0)  185,215(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG31024  13.05.2019 09:00:00  1160.299  457(0)  185,621(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20332  13.05.2019 09:00:00  1151.345  468(0)  190,089(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG66562  13.05.2019 09:00:00  1150.979  469(0)  190,496(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4129602  13.05.2019 09:00:00  1149.682  471(0)  191,308(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20132  13.05.2019 09:00:00  1149.128  474(0)  192,526(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG64674  13.05.2019 09:00:00  1148.951  475(0)  192,933(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BG20168  13.05.2019 09:00:00  1147.471  478(0)  194,151(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Констанца  BELG4124471  13.05.2019 09:00:00  1146.743  481(0)  195,37(0)  119356,488  42(43)  2462(2466)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75670  20.05.2019 06:40:00  1148.659  31(0)  14,286(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG13210  20.05.2019 06:40:00  1147.977  32(0)  14,747(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129645  20.05.2019 06:40:00  1144.018  36(0)  16,59(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129624  20.05.2019 06:40:00  1143.887  37(0)  17,051(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129625  20.05.2019 06:40:00  1141.309  39(0)  17,972(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG20132  20.05.2019 06:40:00  1129.004  44(0)  20,276(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129601  20.05.2019 06:40:00  1121.902  50(0)  23,041(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75661  20.05.2019 06:40:00  1120.727  54(0)  24,885(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG27285  20.05.2019 06:40:00  1120.594  56(0)  25,806(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG13107  20.05.2019 06:40:00  1116.176  59(0)  27,189(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129658  20.05.2019 06:40:00  1115.920  61(0)  28,111(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG52627  20.05.2019 06:40:00  1115.788  62(0)  28,571(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31032  20.05.2019 06:40:00  1114.626  63(0)  29,032(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129674  20.05.2019 06:40:00  1105.035  80(0)  36,866(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129677  20.05.2019 06:40:00  1103.645  82(0)  37,788(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129637  20.05.2019 06:40:00  1103.394  83(0)  38,249(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129665  20.05.2019 06:40:00  1098.862  87(0)  40,092(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG49048  20.05.2019 06:40:00  1098.487  89(0)  41,014(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31296  20.05.2019 06:40:00  1097.608  93(0)  42,857(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75657  20.05.2019 06:40:00  1097.360  94(0)  43,318(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129653  20.05.2019 06:40:00  1097.360  95(0)  43,779(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4038338  20.05.2019 06:40:00  1096.985  96(0)  44,24(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4124505  20.05.2019 06:40:00  1087.326  112(0)  51,613(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75673  20.05.2019 06:40:00  1087.075  114(0)  52,535(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17663  20.05.2019 06:40:00  1087.075  115(0)  52,995(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG65658  20.05.2019 06:40:00  1082.559  127(0)  58,525(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129666  20.05.2019 06:40:00  1082.435  129(0)  59,447(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129632  20.05.2019 06:40:00  1076.627  140(0)  64,516(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG79464  20.05.2019 06:40:00  1071.596  152(0)  70,046(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG20161  20.05.2019 06:40:00  1069.576  159(0)  73,272(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG49057  20.05.2019 06:40:00  1067.087  166(0)  76,498(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG20137  20.05.2019 06:40:00  1066.846  168(0)  77,419(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  GB189E60  20.05.2019 06:40:00  1066.378  169(0)  77,88(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18963  20.05.2019 06:40:00  1065.904  173(0)  79,724(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129689  20.05.2019 06:40:00  1065.670  174(0)  80,184(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG66568  20.05.2019 06:40:00  1064.490  178(0)  82,028(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31297  20.05.2019 06:40:00  1063.785  180(0)  82,949(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129659  20.05.2019 06:40:00  1063.313  183(0)  84,332(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129687  20.05.2019 06:40:00  1063.200  184(0)  84,793(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75640  20.05.2019 06:40:00  1058.873  206(0)  94,931(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129675  20.05.2019 06:40:00  1058.642  207(0)  95,392(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  GB18951  20.05.2019 06:40:00  1058.175  209(0)  96,313(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4124495  20.05.2019 06:40:00  1058.056  210(0)  96,774(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG65653  20.05.2019 06:40:00  1057.945  211(0)  97,235(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG20619  20.05.2019 06:40:00  1056.205  212(0)  97,696(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75632  20.05.2019 06:40:00  1055.274  215(0)  99,078(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4124484  20.05.2019 06:40:00  1055.274  216(0)  99,539(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG20148  20.05.2019 06:40:00  1054.816  219(0)  100,922(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4124420  20.05.2019 06:40:00  1054.699  222(0)  102,304(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG49046  20.05.2019 06:40:00  1054.470  223(0)  102,765(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  TH100808  20.05.2019 06:40:00  1054.470  224(0)  103,226(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG64674  20.05.2019 06:40:00  1054.470  225(0)  103,687(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4038336  20.05.2019 06:40:00  1054.124  228(0)  105,069(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG32979  20.05.2019 06:40:00  1052.969  235(0)  108,295(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4038324  20.05.2019 06:40:00  1050.330  253(0)  116,59(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31292  20.05.2019 06:40:00  1045.085  274(0)  126,267(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  TH100886  20.05.2019 06:40:00  1044.630  279(0)  128,571(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4038334  20.05.2019 06:40:00  1044.521  280(0)  129,032(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4124447  20.05.2019 06:40:00  1044.290  282(0)  129,954(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129602  20.05.2019 06:40:00  1044.290  283(0)  130,415(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129683  20.05.2019 06:40:00  1042.710  288(0)  132,719(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129616  20.05.2019 06:40:00  1039.112  304(0)  140,092(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG66531  20.05.2019 06:40:00  1037.990  312(0)  143,779(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31295  20.05.2019 06:40:00  1037.654  313(0)  144,24(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  GB18945  20.05.2019 06:40:00  1037.654  314(0)  144,7(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129664  20.05.2019 06:40:00  1037.319  316(0)  145,622(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129694  20.05.2019 06:40:00  1034.531  323(0)  148,848(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4035655  20.05.2019 06:40:00  1034.311  325(0)  149,77(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31092  20.05.2019 06:40:00  1031.653  330(0)  152,074(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG75609  20.05.2019 06:40:00  1028.678  348(0)  160,369(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129685  20.05.2019 06:40:00  1028.678  349(0)  160,829(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  GB189E61  20.05.2019 06:40:00  1028.678  350(0)  161,29(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69430  20.05.2019 06:40:00  1028.565  351(0)  161,751(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG17662  20.05.2019 06:40:00  1028.460  353(0)  162,673(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG13209  20.05.2019 06:40:00  1028.236  355(0)  163,594(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG18919  20.05.2019 06:40:00  1028.131  358(0)  164,977(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG69459  20.05.2019 06:40:00  1023.646  378(0)  174,194(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129633  20.05.2019 06:40:00  1023.320  380(0)  175,115(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG13160  20.05.2019 06:40:00  1023.320  381(0)  175,576(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129628  20.05.2019 06:40:00  1022.994  382(0)  176,037(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BELG4129678  20.05.2019 06:40:00  1022.238  386(0)  177,88(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31083  20.05.2019 06:40:00  1019.855  399(0)  183,871(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Хършова  BG31035  20.05.2019 06:40:00  1018.560  409(0)  188,479(0)  160525,13  39(40)  2170(2174)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75661  28.05.2019 06:30:00  1266.080  22(0)  10,314(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75666  28.05.2019 06:30:00  1264.708  23(0)  10,783(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4038344  28.05.2019 06:30:00  1262.492  24(0)  11,252(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4038323  28.05.2019 06:30:00  1262.384  25(0)  11,721(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG27285  28.05.2019 06:30:00  1262.277  26(0)  12,189(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129609  28.05.2019 06:30:00  1256.201  31(0)  14,534(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129615  28.05.2019 06:30:00  1250.902  47(0)  22,035(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4124470  28.05.2019 06:30:00  1250.381  49(0)  22,972(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75640  28.05.2019 06:30:00  1250.071  50(0)  23,441(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4038338  28.05.2019 06:30:00  1249.972  51(0)  23,91(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75609  28.05.2019 06:30:00  1249.867  52(0)  24,379(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG13118  28.05.2019 06:30:00  1249.761  53(0)  24,848(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129601  28.05.2019 06:30:00  1249.557  54(0)  25,316(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG65658  28.05.2019 06:30:00  1249.247  55(0)  25,785(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31296  28.05.2019 06:30:00  1248.734  57(0)  26,723(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129636  28.05.2019 06:30:00  1248.425  58(0)  27,192(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG27290  28.05.2019 06:30:00  1245.440  63(0)  29,536(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG13107  28.05.2019 06:30:00  1244.210  68(0)  31,88(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75610  28.05.2019 06:30:00  1243.596  69(0)  32,349(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129689  28.05.2019 06:30:00  1240.335  75(0)  35,162(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG49057  28.05.2019 06:30:00  1239.725  77(0)  36,099(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20172  28.05.2019 06:30:00  1237.291  87(0)  40,788(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4035649  28.05.2019 06:30:00  1236.988  88(0)  41,256(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129652  28.05.2019 06:30:00  1230.149  102(0)  47,82(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20161  28.05.2019 06:30:00  1229.849  103(0)  48,289(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG79080  28.05.2019 06:30:00  1226.355  107(0)  50,164(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20132  28.05.2019 06:30:00  1225.068  111(0)  52,039(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20164  28.05.2019 06:30:00  1224.967  113(0)  52,977(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129640  28.05.2019 06:30:00  1223.284  116(0)  54,383(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31024  28.05.2019 06:30:00  1222.294  117(0)  54,852(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129624  28.05.2019 06:30:00  1221.702  118(0)  55,321(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  GB18943  28.05.2019 06:30:00  1216.690  127(0)  59,541(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31032  28.05.2019 06:30:00  1216.103  128(0)  60,009(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20677  28.05.2019 06:30:00  1216.103  129(0)  60,478(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69457  28.05.2019 06:30:00  1216.003  131(0)  61,416(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69470  28.05.2019 06:30:00  1215.909  132(0)  61,885(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31096  28.05.2019 06:30:00  1215.323  135(0)  63,291(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18947  28.05.2019 06:30:00  1214.638  140(0)  65,635(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20125  28.05.2019 06:30:00  1214.445  142(0)  66,573(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75662  28.05.2019 06:30:00  1214.346  143(0)  67,042(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG13209  28.05.2019 06:30:00  1213.568  146(0)  68,448(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129674  28.05.2019 06:30:00  1212.010  149(0)  69,855(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG13246  28.05.2019 06:30:00  1211.818  151(0)  70,792(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17662  28.05.2019 06:30:00  1211.620  153(0)  71,73(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75629  28.05.2019 06:30:00  1209.684  158(0)  74,074(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129675  28.05.2019 06:30:00  1207.656  164(0)  76,887(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129687  28.05.2019 06:30:00  1200.467  177(0)  82,982(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG52627  28.05.2019 06:30:00  1196.860  189(0)  88,608(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG49046  28.05.2019 06:30:00  1193.646  203(0)  95,171(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31035  28.05.2019 06:30:00  1193.646  204(0)  95,64(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4124429  28.05.2019 06:30:00  1193.268  206(0)  96,578(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31284  28.05.2019 06:30:00  1190.169  215(0)  100,797(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG66531  28.05.2019 06:30:00  1187.926  222(0)  104,079(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75657  28.05.2019 06:30:00  1186.623  226(0)  105,954(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4035641  28.05.2019 06:30:00  1186.439  228(0)  106,892(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75680  28.05.2019 06:30:00  1185.323  240(0)  112,518(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG75673  28.05.2019 06:30:00  1180.970  257(0)  120,488(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4035653  28.05.2019 06:30:00  1180.787  258(0)  120,956(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129669  28.05.2019 06:30:00  1173.641  282(0)  132,208(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18959  28.05.2019 06:30:00  1173.461  284(0)  133,146(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG69427  28.05.2019 06:30:00  1172.915  288(0)  135,021(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG17663  28.05.2019 06:30:00  1172.184  298(0)  139,709(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG13276  28.05.2019 06:30:00  1172.004  299(0)  140,178(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20148  28.05.2019 06:30:00  1170.916  304(0)  142,522(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20124  28.05.2019 06:30:00  1170.193  311(0)  145,804(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4124467  28.05.2019 06:30:00  1169.650  316(0)  148,148(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4124469  28.05.2019 06:30:00  1168.381  323(0)  151,43(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  TH100886  28.05.2019 06:30:00  1167.483  325(0)  152,368(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG18955  28.05.2019 06:30:00  1164.517  332(0)  155,649(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129646  28.05.2019 06:30:00  1163.711  335(0)  157,056(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20152  28.05.2019 06:30:00  1162.814  342(0)  160,338(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129613  28.05.2019 06:30:00  1162.101  345(0)  161,744(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  GB18954  28.05.2019 06:30:00  1158.273  354(0)  165,963(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG27295  28.05.2019 06:30:00  1150.697  387(0)  181,435(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG04887  28.05.2019 06:30:00  1150.434  388(0)  181,903(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20332  28.05.2019 06:30:00  1150.434  389(0)  182,372(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20613  28.05.2019 06:30:00  1150.083  391(0)  183,31(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG49058  28.05.2019 06:30:00  1149.994  392(0)  183,779(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31045  28.05.2019 06:30:00  1149.910  393(0)  184,248(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4035638  28.05.2019 06:30:00  1149.910  394(0)  184,716(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20137  28.05.2019 06:30:00  1149.820  396(0)  185,654(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129616  28.05.2019 06:30:00  1149.647  399(0)  187,06(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG31084  28.05.2019 06:30:00  1149.207  403(0)  188,936(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4035663  28.05.2019 06:30:00  1149.207  404(0)  189,405(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129611  28.05.2019 06:30:00  1148.945  405(0)  189,873(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BG20246  28.05.2019 06:30:00  1146.855  418(0)  195,968(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Галац  BELG4129627  28.05.2019 06:30:00  1146.682  419(0)  196,437(0)  252098,13  43(44)  2133(2136)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31292  05.06.2019 09:15:00  1150.165  5(0)  2,929(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31048  05.06.2019 09:15:00  1148.565  7(0)  4,101(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG79080  05.06.2019 09:15:00  1147.924  8(0)  4,687(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4038334  05.06.2019 09:15:00  1147.858  9(0)  5,272(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31296  05.06.2019 09:15:00  1137.591  15(0)  8,787(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4129609  05.06.2019 09:15:00  1127.818  25(0)  14,646(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31032  05.06.2019 09:15:00  1125.231  28(0)  16,403(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG66562  05.06.2019 09:15:00  1125.168  29(0)  16,989(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18955  05.06.2019 09:15:00  1124.431  31(0)  18,161(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4038306  05.06.2019 09:15:00  1121.981  34(0)  19,918(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31096  05.06.2019 09:15:00  1116.026  40(0)  23,433(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  GB189E76  05.06.2019 09:15:00  1115.544  41(0)  24,019(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4129616  05.06.2019 09:15:00  1115.240  43(0)  25,19(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4035638  05.06.2019 09:15:00  1115.059  44(0)  25,776(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20677  05.06.2019 09:15:00  1114.578  46(0)  26,948(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31092  05.06.2019 09:15:00  1113.916  47(0)  27,534(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4124447  05.06.2019 09:15:00  1113.374  49(0)  28,705(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20164  05.06.2019 09:15:00  1111.151  54(0)  31,634(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG13276  05.06.2019 09:15:00  1105.250  66(0)  38,664(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75662  05.06.2019 09:15:00  1096.138  87(0)  50,967(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4129648  05.06.2019 09:15:00  1090.623  103(0)  60,34(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75670  05.06.2019 09:15:00  1079.709  130(0)  76,157(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75627  05.06.2019 09:15:00  1078.579  134(0)  78,5(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG32979  05.06.2019 09:15:00  1075.313  143(0)  83,773(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4038335  05.06.2019 09:15:00  1074.698  148(0)  86,702(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG18941  05.06.2019 09:15:00  1074.136  150(0)  87,873(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG65653  05.06.2019 09:15:00  1071.011  155(0)  90,803(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  NL1868967  05.06.2019 09:15:00  1070.396  159(0)  93,146(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69167  05.06.2019 09:15:00  1070.229  160(0)  93,732(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75666  05.06.2019 09:15:00  1068.398  163(0)  95,489(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG66568  05.06.2019 09:15:00  1064.424  170(0)  99,59(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20151  05.06.2019 09:15:00  1064.094  171(0)  100,176(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4035654  05.06.2019 09:15:00  1063.435  173(0)  101,347(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20143  05.06.2019 09:15:00  1062.067  180(0)  105,448(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20148  05.06.2019 09:15:00  1061.791  181(0)  106,034(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4035650  05.06.2019 09:15:00  1057.596  199(0)  116,579(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG69205  05.06.2019 09:15:00  1054.132  205(0)  120,094(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4035649  05.06.2019 09:15:00  1052.355  206(0)  120,68(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4129659  05.06.2019 09:15:00  1051.710  210(0)  123,023(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  TH100804  05.06.2019 09:15:00  1040.926  252(0)  147,627(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20152  05.06.2019 09:15:00  1036.058  266(0)  155,829(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31083  05.06.2019 09:15:00  1033.927  268(0)  157,001(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG27560  05.06.2019 09:15:00  1033.874  270(0)  158,172(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG27290  05.06.2019 09:15:00  1033.772  274(0)  160,516(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75632  05.06.2019 09:15:00  1031.802  285(0)  166,96(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4124484  05.06.2019 09:15:00  1029.689  296(0)  173,404(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG65658  05.06.2019 09:15:00  1028.508  306(0)  179,262(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31046  05.06.2019 09:15:00  1028.508  307(0)  179,848(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20125  05.06.2019 09:15:00  1027.994  309(0)  181,019(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4038308  05.06.2019 09:15:00  1027.585  311(0)  182,191(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4129674  05.06.2019 09:15:00  1024.161  319(0)  186,878(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG20128  05.06.2019 09:15:00  1023.298  320(0)  187,463(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG31097  05.06.2019 09:15:00  1021.268  330(0)  193,322(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75629  05.06.2019 09:15:00  1021.116  331(0)  193,907(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BELG4038338  05.06.2019 09:15:00  1021.116  332(0)  194,493(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  TH299690  05.06.2019 09:15:00  1021.016  333(0)  195,079(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Орбени-1  BG75633  05.06.2019 09:15:00  1018.593  341(0)  199,766(0)  343401,328  36(36)  1707(1707)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG20613  11.06.2019 06:15:00  1393.558  27(0)  16,585(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG13274  11.06.2019 06:15:00  1393.558  28(0)  17,199(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BELG4038338  11.06.2019 06:15:00  1393.476  29(0)  17,813(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG75661  11.06.2019 06:15:00  1393.389  30(0)  18,428(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BELG4129613  11.06.2019 06:15:00  1393.302  32(0)  19,656(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG31032  11.06.2019 06:15:00  1388.956  40(0)  24,57(0)  378514,043  32(32)  1628(1628)  Клубно(Клубно) 
Бакъу-1  BG31083  11.06.2019 06:15:00  1388.874  41(0)