БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби Добрич - 2019

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Национално Класиране

Клубно Класиране
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
51,174  BG11224/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
62,185  BG68459/2019  2020  Мъжки  ИЛКО 
130,146  BG31504/2019  2020  Мъжки  Йолиан Глухаров 
131,501  BG69075/2019  2020  Мъжки  Йордан Велков 
132,772  BG11226/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
164,865  BG18065/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
180,476  BG48908/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
183,658  BG11227/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
186,699  BG80371/2019  2020  Мъжки  Mark Newport 
10  189,956  BG64005/2019  2020  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
11  192,17  BG11178/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
12  231,36  BG11225/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
13  241,261  BG11199/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
14  259,249  BG69942/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
15  273,214  BG78089/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
16  285,761  BG18046/2019  2020  Мъжки  Георги Кондев 
17  287,907  BG16694/2019  2020  Мъжки  Владимир Маринов 
18  292,163  BG14761/2019  2020  Мъжки  Милко Динев 
19  303,127  NL1192317/2019  2020  Мъжки  Димитър Харизанов 
20  303,189  BG11202/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
21  304,349  BG11215/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
22  304,683  BG16753/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
23  308,352  BG48912/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
24  317,846  BG53600/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
25  323,143  BG53675/2019  2020  Мъжки  Кольо Златев Колев 
26  324,533  BG67224/2019  2020  Мъжки  Тодор Ангелов 
27  328,277  BG53660/2019  2020  Мъжки  Кольо Златев Колев 
28  337,255  BG11258/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
29  343,879  BG18164/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
30  348,501  BG48610/2019  2020  Мъжки  Асен Николов 
31  359,965  BG11435/2019  2020  Мъжки  Николай Ноев 
32  362,372  BG78094/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
33  373,167  BG33043/2019  2020  Мъжки  NIKI TANYA LICANOVI 
34  379,467  BG18133/2019  2020  Мъжки  Петър Петров 
35  380,02  BG11291/2019  2020  Мъжки  Желязко К. Николов 
36  386,835  BG69972/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
37  397,005  BG53935/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
38  400,874  BG69905/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
39  406,898  BG 69095/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев 
40  416,957  BG12126/2019  2020  Мъжки  Милко Динев 
41  424,343  BG11156/2019  2020  Мъжки  Красимир Димитров 
42  434,137  BG0033135/2019  2020  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
43  436,317  BG53644/2019  2020  Мъжки  Галин И.Димитров 
44  450,579  BG65447/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
45  456,191  BG16720/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
46  460,397  BG13018/2019  2020  Мъжки  Николай Ноев 
47  475,19  BG53942/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
48  476,788  BG67539/2019  2020  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
49  488,831  BG64048/2019  2020  Мъжки  Лазар Лазаров - София 
50  489,701  BG53947/2019  2020  Мъжки  Васил Петров Василев 
51  496,4  BG31474/2019  2020  Мъжки  Светлин Бачийски 2 
52  514,526  BG32879/2019  2020  Мъжки  Светлин Бачийски 2 
53  517,482  BG53727/2019  2020  Мъжки  Севдалин Т. Русев 
54  521,313  BG69923/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
55  530,509  BG08271/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
56  545,69  BELG4014494/2019  2020  Мъжки  Стефан Радев 1 
57  546,56  BG15207/2019  2020  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
58  553,334  BG68968/2019  2020  Мъжки  Росен Тодоров 
59  556,845  BG65406/2019  2020  Мъжки  Свилен Станчев 
60  561,817  BG32855/2019  2020  Мъжки  Светлин Бачийски 2 
61  562,205  BG 68558/2019  2020  Мъжки  Велко Огнянов Борисов 
62  578,16  BG49815/2019  2020  Мъжки  Даниел Иванов Димитров 
63  579,429  BG53740/2019  2020  Мъжки  Севдалин Т. Русев 
64  580,648  BG84458/2019  2020  Мъжки  Веселин Милев 
65  584,23  BG15204/2019  2020  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
66  589,841  BG16709/2019  2020  Мъжки  Георги Върбанов 
67  593,905  BG69964/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
68  601,087  BG31133/2019  2020  Мъжки  Aсен Беновски 2 
69  603,868  BG31509/2019  2020  Мъжки  Йолиан Глухаров 
70  612,385  BG68485/2019  2020  Мъжки  ИЛКО 
71  643,669  BG 68380/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев 
72  649,548  BG69909/2019  2020  Мъжки  Спартак Игнатов 
73  722,516  BG 69088/2019  2020  Мъжки  Венцислав Василев